Wyszukiwanie

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2011 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie rozpoczęliśmy prace związane z realizacją projektu REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH, finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na stronie, którą Państwo przeglądają znajduje się szereg informacji dotyczących realizacji projektu (w tym o przebiegu i postępie prac na kolejnych etapach jego powstawania), osób zaangażowanych w jego wykonanie, tworzącego go konsorcjum oraz działań promocyjnych propagujących wiedzę o nim w środowisku naukowym.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku zakończyliśmy w Instytucie prace nad projektem, ich wynik przerósł nasze najśmielsze oczekiwania i plany. Zgodnie z początkowym założeniem, mieliśmy bowiem opublikować 3350 publikacji, ostatecznie w instytutowej bazie RCIN znalazły się aż 6882 pozycje, co poczytujemy sobie za wielki sukces. Stworzenie tak bogatego zbioru publikacji wymagało zeskanowania ponad 10 milionów stron (10 374 855), każda z nich poddana została procesowi przygotowawczemu, konwersji oraz weryfikacji. W tak szerokie spektrum prac zaangażowanych było w Instytucie ponad 100 osób, w skład zespołu weszli zarówno doświadczeni pracownicy naukowi, jak i studenci oraz pasjonaci zagadnień związanych językoznawstwem polonistycznym oraz nowoczesnymi technologiami. Warto zauważyć, iż wśród materiałów przygotowanych oraz opublikowanych przez nasz zespół znajduje się również pokaźny zbiór materiałów dźwiękowych, na który składa się 1 356 plików.

Projekt RCIN był pierwszym i jedynym jak dotąd, tak wielkim przedsięwzięciem finansowanym ze środków unijnych, realizowanych w strukturach Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Stanowił on tym samym potężne wyzwanie techniczne oraz zarządcze, a dla współtworzących go osób, stał się polem zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwoju w dziedzinie digitalizacji i ochrony zbiorów.

Zamknięcie Projektu nie jest jednak równoznaczne z zakończenie prac nad dalszym rozwojem oraz wzbogacaniem bazy RCIN, w kolejnych latach będzie ona bowiem na bieżąco aktualizowana i wzbogacana o nowe pozycje wydawnicze i prace Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie oraz jednostek współpracujących.

W trakcie powstawania Repozytorium, Realizatorzy projektu odbyli szereg spotkań mających na celu jego szeroko pojęta promocję, w ramach której nawiązano współpracę m.in. z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie oraz z szeregiem jednostek bibliotecznych na całym świecie, w tym w Nowym Jorku, Miami, Rzymie, Paryżu, Lwowie, Bukareszcie oraz Petersburgu. Projekt promowano także w trakcie licznych spotkań z przedstawicielami nauki, odbywających się w ramach krajowych konferencji oraz sympozjów.

Pragniemy podkreślić, iż wszystkim podejmowanym przez nas w ramach projektu inicjatywom towarzyszyło przeświadczenie, że działamy „DLA DOBRA NAUKI”. Prezentujemy zatem Państwu nowoczesną skarbnicę wiedzy - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, która jak mamy nadzieję, przysłuży się znacząco rozwojowi badań i propagowaniu nauki w naszym kraju.

 

Zapraszamy do obejrzenia strony.


Szymon Seweryn i zespół digitalizacyjny