Wyszukiwanie

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Zakończenie prac przygotowawczych

Wraz z nadejściem listopada, w Instytucie Języka Polskiego zakończono, prowadzone od niemal dwóch lat, prace związane z przygotowywaniem materiałów kartotecznych przeznaczonych do digitalizacji w ramach projektu RCIN.  W ten niezwykle żmudny i ze względu na charakter zbiorów, wymagający wielkiej precyzji oraz pieczołowitości proces, zaangażowanych było blisko 100 osób, w większości naukowcy i badacze obcujący na co dzień z zagadnieniami językoznawczymi. Obecnie zespół digitalizacyjny kontynuuje proces skanowania tychże zbiorów, a na platformie RCIN pojawiają się sukcesywnie kolejne publikacje, dzięki czemu dostęp do bogatych zbiorów kartotecznych otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić podziękowanie za dobrze wykonana pracę liderom nadzorującym prace przygotowawcze w poszczególnych pracowniach Instytutu:

dr hab. Małgorzacie Magdzie-Czekaj – Pracownia Antroponimiczna

dr Helenie Grocholi – Szczepanek – Pracownia Geografii Lingwistycznej

dr Katarzynie Sobolewskiej – Pracownia Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

mgr Joannie Kozioł – Zakład Dialektologii

mgr Pawłowi Kupiszewskiemu – Pracownia Słownika Historii Języka Polskiego XVII i XVIIIw.

mgr Agnieszce Maciąg – Pracownia Łaciny Średniowiecznej

mgr Pawłowi Swobodzie – Pracownia Toponomastyczna

mgr Zofii Wójcik – Pracownia Języka Staropolskiego